Giáo dụcLớp 8

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích mà PPE.edu.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 8 gồm 28 đề kiểm tra của tất cả các môn: Toán, Văn, Sử, Địa, Vật lý, Anh, Sinh học, Hóa học, Công nghệ, GDCD, Tin học. Trong mỗi đề kiểm tra đề có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức, luyện giải đề để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời với tài liệu này thầy cô có thể tham khảo, ra đề thi cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa kì 1 Toán 8 năm 2021

Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 8 năm 2021

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Nhân đa thức

Thực hiện được phép nhân đa thức với đơn thức.

Thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 1

0.25đ

2.5%

Câu 19a

0.5đ

5%

2 câu

0.75đ

7.5%

2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Nhận biết được 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 13;14

;15;16

1.0đ

10%

4 câu

1.0đ

10%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp cơ bản trong trường hợp cụ thể.

Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong trường hợp cụ thể.

Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong trường hợp cụ thể.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 3;8

0.5đ

5%

Câu 7

0.25đ

2.5%

Câu 20b

0.5đ

5%

Câu 20ac

1.0đ

10%

6 câu

2.25đ

22.5%

4. Chia đa thức

Thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức, đa thức cho đa thức.

Vận dụng được phép chia đa thức cho đơn thức, đa thức cho đa thức. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Vận dụng phép chia đa thức một biến đã sắp xếp để giải bài tập tìm tham số.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 2

0.25đ

2.5%

19bc;

1.0đ

10%

Câu 21

0.5đ

5%

4 câu

1.75đ

17.5%

5. Tứ giác

Biết được tổng ba góc của một tứ giác bằng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 6

0.25đ

2.5%

1 câu

0.25đ

2.5%

6. Trục đối xứng. Tâm đối xúng

Hiểu được một hình có trục đối xứng hay không? có tâm đối xứng hay không?.

Vận dụng được các trường hợp bằng nhau của tam giác để xét tính đối xứng của hai hình.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 5

0.25đ

2.5%

Câu 18a

1.25đ

12.5%

2 câu

1.5đ

15%

7. Hình thang. Hình thang cân. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Nhận biết được hình thang cân dựa vào các dấu hiệu nhận biết

Vận dụng công thức tính đường trung bình của tam giác, của hình thang để giải bài tập

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 12

0.25đ

2.5%

Câu 4

0.25đ

2.5%

Câu 17

1.0đ

10%

3 câu

1.5đ

15%

8. Hình bình hành

Nhận biết được hình bình hành dựa vào các dấu hiệu nhận biết

Vận dụng được các dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 10

0.25đ

2.5%

Câu 18b

0.25đ

2.5%

2 câu

0.5đ

5%

9. Hình chữ nhật

Nhận biết được hình chữ nhật dựa vào các dấu hiệu nhận biết

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 11

0.25đ

2.5%

1 câu

0.25đ

2.5%

10. Hình thoi

Nhận biết được hình thoi dựa vào các dấu hiệu nhận biết

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 9

0.25đ

2.5%

1 câu

0.25đ

2.5%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

5 câu

1.25đ

12.5%

9 câu

2.25đ

22.5%

2 câu

0.5đ

5%

7 câu

4.5đ

45%

3 câu

1.5đ

15%

26 câu

10đ

100%

Đề thi giữa kì 1 Toán 8

A/ TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)

Câu 1: Kết quả phép tính bằng?

A. 6 x^{2}-1

B. 6 x-1

C.6 x^{2}-2 x

D.3 x^{2}-2 x

Câu 2: Kết quả phép tính 12 x^{6} y^{4}: 3 x^{2} y bằng?

A. 4 x^{3} y^{3}

B. 4 x^{4} y^{3}

C.4 x^{4} y^{4}

D. 8 x^{4} y^{3}

Câu 3: Đa thức 3 \mathrm{x}+9 y được phân tích thành nhân tử là?

A. 3(x+y)

B. 3(x+6 y)

C. 3 x y

D. 3(x+3 y)

Câu 4: Hình thang có độ dài hai đáy là 6cm và 14 cm. Vây độ dài đường đường trung bình của hình thang đó là?

A. 20 cm

B. 3cm

C. 7 cm

D. 10 cm

Câu 5: Hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

A. Hình bình hành

B. Hình thoi

C. Hình thang vuông

D. Hình thang cân

Câu 6: Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng?

A. 900

B. 1800

C. 600

D. 3600

Câu 7: Đa thức x^{3}+8 được phân tích thành nhân tử là?

A. (x-2)\left(x^{2}+2 x+4\right)

B. (x-8)\left(x^{2}+16 x+64\right)

C. (x+2)\left(x^{2}-2 x+4\right)

D. (x+8)\left(x^{2}-16 x+64\right)

Câu 8: Đa thức 4 x^{2} y-6 x y^{2}+8 y^{3} có nhân tử chung là?

A. 2y

B. 2xy

C. y

D. xy

II/ Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm).

Câu 9: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình

…………………………………………

Câu 10: Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình

…………………………………………………………………………………

Câu 11: Tứ giác có ba góc vuông là hình

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 12: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình

…………………………………………………………………..

B/ TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 17: (1,0 điểm) Tính độ dài MN trên hình vẽ.

Câu 18: (1,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Đường thẳng qua O không song song với AD cắt AB tại M và CD tại N.

a. Chứng minh M đối xứng với N qua O.

b, Chứng tỏ rằng tứ giác AMCN là hình bình hành.

Câu 19: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a/ (4 x-1) \cdot\left(2 x^{2}-x-1\right)

b/ \left(4 x^{3}+8 x^{2}-2 x\right): 2 x

c/ \left(6 x^{3}-7 x^{2}-16 x+12\right):(2 x+3)

Câu 20: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a / 2 x^{3}-8 x^{2}+8 x

b/ 2 x y+2 x+y z+z

c/ x^{2}+2 x+1-y^{2}

Câu 21: (0,5 điểm)Tìm m để đa thức A(x)=3 x^{2}+5 x+m chia hết cho đa thức B(x)=x-2

…………..

Đề thi giữa kì 1 Văn 8 năm 2021

Ma trận kiểm tra giữa kì 1 Văn 8

Nội dung

Mức độ cần đạt

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

I. Đọc – Hiểu

Ngữ liệu: Đoạn trích hoặc văn bản ngoài SGK

Nhận biết được phương thức biểu đạt , một số kiến thức cơ bản về phần tiếng Việt đã học trong chương trình lớp 8 được sử dụng trong đoạn văn.

Hiểu được các yếu tố miêu tả được sử dụng trong ngữ liệu.

Khái quát được nội dung hoặc ý chính của ngữ liệu đã cho.

Tổng

Số câu: 2

Số câu: 1

Số câu: 2

Số điểm: 3

Số điểm: 1.5

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 15%

Tỉ lệ: 15%

II. Làm văn

Văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Nhận biết được kiểu bài tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Hiểu đúng đặc trưng về nhân vật và sự việc trong bài văn tự sự.

Vận dụng linh hoạt, hợp lí các yếu tố miêu tả và biểu cảm vào bài văn tự sự.

Tạo lập văn bản hoàn chỉnh, bày tỏ được những nhận xét, suy nghĩ của cá nhân về sự việc, nhân vật trong câu chuyện, chuyện kể có chiều sâu.

Tổng

Số câu: 1

Số điểm: 7

Số điểm: 1

Số điểm: 2

Số điểm: 3

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 70%

Tỉ lệ: 10%

Tỉ lệ: 20%

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 10%

Tổng

Số câu: 3

Số điểm: 10

Số điểm: 2.5

Số điểm: 3.5

Số điểm: 3

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 100%

Tỉ lệ: 25%

Tỉ lệ: 35%

Tỉ lệ: 30%

Tỉ lệ: 10%

Đề thi giữa kì 1 Văn 8 năm 2021

PHÒNG GD &ĐT ……….

TRƯỜNG THCS ……..

ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Phần I: Đọc- hiểu ( 3đ): Đọc kĩ phần trích sau và trả lời các câu hỏi:

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .

( Chợ Tết – Đoàn Văn Cừ)

Câu 1. Xác định từ tượng hình có trong hai khổ thơ trên? Tìm và gọi tên một trường từ vựng có trong khổ thơ thứ nhất trong phần trích trên?

Câu 2. Chỉ ra các yếu tố miêu tả có trong đoạn thơ? Nêu nội dung của đoạn thơ?

Phần II: Làm văn ( 7đ):

Tưởng tượng sau một thời gian con trai lão Hạc trở về và có cuộc trò chuyện với ông giáo. Em hãy ghi lại cuộc trò chuyện ấy?

——————————-Hết——————————–

Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Văn

I. Yêu cầu chung

1. Có kiến thức văn học về tác phẩm và xã hội mang tính cơ bản, bước đầu thể hiện chiều sâu; kĩ năng làm văn khá tốt, bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, giàu hình ảnh và sức gợi cảm, ít mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp…

2 Hướng dẫn chấm thi chỉ nêu một số nội dung cơ bản, giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm, không chỉ đánh giá kiến thức và kĩ năng mà còn chú ý đến thái độ, cảm xúc, tình cảm của người viết. Cần khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo riêng trong nội dung và hình thức bài làm.

3. Tổng điểm của toàn bài là 10,0 điểm, cho lẻ đến 0,25 điểm

II. Yêu cầu cụ thể

Phần I. ĐỌC HIỂU. (3,0 điểm)

3,0

Câu 1.

Các từ tượng hình: lon xon, lom khom, ôm ấp, tưng bừng

0,75

Xanh, đỏ, trắng, hồng, lam: Trường từ vựng chỉ màu sắc

0,75

Câu 2

Yếu tố miêu tả : dải mây trắng đỏ, sương hồng lam ôm ấp, con đường viền trắng, người các ấp tưng bừng, cỏ biếc, áo đỏ chạy lon xon, bước lom khom, che môi cười lặng lẽ

0,75

– Nội dung: Đoạn thơ thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi của mọi người trong buổi chợ Tết.

0,75

II. LÀM VĂN. (7,0 điểm)

a. Đảm bảo cấu trúc viết bài văn Tự sự kết hợp với MT + BC.

0,25

b. Xác định đúng kiểu bài, nhân vật, sự việc:

0,25

c. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, miêu tả và biểu cảm phù hợp với nhân vật, có suy nghĩ sâu sắc về số phận nhân vật…

0.25

d,Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu

0.25

HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng cần đảm bảo yêu cầu sau:

1, Mở bài:

Giới thiệu được hoàn cảnh trở về của con trai Lão Hạc .

2, Thân bài:

– Kể về nội dung cuộc trò chuyện: Xoay quanh cuộc sống neo đơn, cô độc của lão Hạc kể từ sau khi con trai ra đi; kể về nỗi đau đớn, bế tắc của lão…

– Kể về tâm trạng và thái độ của người con trong cuộc gặp gỡ với ông Giáo.

– Kể về nỗi ân hận của bản thân: để lại cha già một mình, phải sống trong cô đơn, buồn tủi, chịu cái chết đau đớn…

– Rút ra bài học cho mình, lời khuyên…

=> Trong quá trình kể phải kết hợp được các yếu tố MT + BC hợp lí, gây ấn tượng.

3, Kết bài:

Suy nghĩ của mình sau cuộc trò chuyện với ông giáo…

0,5

5

0.5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Anh

Đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1

School: …………………………………..

Name: …………………………………..

Class: 8/…………………………………

THE FIRST MID-TERM TEST

ENGLISH 8

School year: 2021-2022

Time: 45 minutes

A. LISTENING

I. Listen and fill in the blanks. There is an example at the beginning (0) (1pt)

0. I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening.

1. Hoa has to ask her ______________

2. Hoa is using her _________bike tonight.

3. They will meet outside the ____________at ___________

II. Listen again and decide these sentences are True (T) or False (f) (1pt)

4. The farmer sold eggs to buy food and clothes ___________

5. Some chickens laid gold eggs _____________

6. He found many gold eggs inside the chicken ___________

7. The farmer and his wife were foolish and greedy ______________

B. LANGUAGE COMPONENTS

III. Choose the word having the underlined letters pronounced differently (0,5pt)

8. A. school B. room C. floor D. noon

9.A. teacher B. clean C. meat D. head

IV. Circle the best answer to complete the sentence: (1.5pt)

11. The children are old enough to look after _________________

A. them

B. their

C. themselves

D. themselves

12. Quang and Nam ______________football this afternoon.

A. is going to play

B. is going play

C. going to play

D. is going to playing

13. There is a bus station ___________the end __________ this road.

A. among/to

B. at/of

C. behind/of

D. on/to

14. Don’t come in. Please wait ____________for your turn.

A. inside

B. downstairs

C. outside

D. upstairs

15. My brother is ____________to drive my motorbike to school.

A. not enough old

B. enough not old

C. enough old not

D. not old enough

16. __________are you going to do this evening? – I’m going to play table tennis.

A. What

B. When

C. How

D. Why

C. READING

V. Read the text and do exercises: (2pts)

What do you know about Christopher Columbus? He was a famous sailor and explorer. Columbus was 41 years old when he sailed from southern Spain on August 3, 1492. He went with a crew of 90 men. Thirty-three days later, he landed on Walting Island in the Bahamas.

Columbus wanted to find out what the rest of the world looked like. He also wanted to make money. He would sail to distant islands and trade with the locals there. He would buy their silks, spices and gold. Then he would sell them in Spain.

In Spain, people would pay high prices for them. Columbus got the Queen of Spain to approve his plan. She would pay for his ships and crew. He would keep 10 percent of the value of the goods he brought back. She would take the rest.

*Answer True or False (1pt)

17. Christopher Columbus was a famous sailor and explorer _____________

18. He bought silks, spices and gold in Spain ______________

19. The Queen of Spain didn’t approve his plan ________________

20. He kept 15 percent of the good’s value that he brought back ______________

*Answer the question(1pt)

21. When did Christopher Columbus sail from southern Spain?

……………………………………………………………………………………………

22. How long did it take him and his crew to Walting Island?

……………………………………………………………………………

D. WRITING:

I. Make questions for the underlined word (0.5pt)

23. Alexander Graham Bellinvented the telephone.

……………………………………………………………………………………………….

24. The film “Harry Potter” is on at 8.30

……………………………………………………………………………………………….

II. Put the words or phrases in correct order to make sentences (0.5pt)

25. you/ going/ to/ are/ what/ do/ next weekend/ ?

………………………………………………………………………………………………

26, free/ he/most/ time/ sports/spend/of/ his/ playing/.

………………………………………………………………………………………………

III. Rewrite the sentences as directed (1pt)

27. She is beautiful and intelligent. She can become Miss World. (enough + to V1)

……………………………………………………………………………………………….

28. I lived on a farm once, but I don’t any more (used to + V1)

………………………………………………………………

……..

Đáp án đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 8

A. LISTENING

I. Mỗi câu đúng được 0,25đ

1. aunt

2. cousin’s

3. theater

4. 6.30

II. Mỗi câu đúng được 0,25đ

5. T

6. F

7. F

8. T

B. LANGUAGE COMPONENTS

III. Mỗi câu đúng được 0,25đ

9. C

10. D

IV. Mỗi câu đúng được 0,25đ

11. C

12. A

13. B

14. C

15. D

16. A

C. READING

*Answer True or False (1pt)

Mỗi câu đúng được 0,25đ

17. T

18. F

19. F

20. F

*Answer the question(1pt)

*Answer the question(1pt)

Mỗi câu đúng được 0,5đ

21. Christopher Columbus sailed from Southern Spain on August 3, 1492/ On August 3, 1492.

22. It took him and his crew 33 days to Walting Island/ 33 days

D. WRITING:

VI. Mỗi câu đúng được 0,25đ

23. Who invented the telephone?

24. What time is the film “Harry Potter” on?

VII. Mỗi câu đúng được 0,25đ

25. What are you going to do next weekend?

26. He spends most of his free time playing sports

VIII. Mỗi câu đúng được 0,5đ

27. She is beautiful and intelligent enough to become Miss World

28. I used to live on a farm.

Đề thi giữa kì 1 Hóa 8 năm 2021

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất – đơn chất, hợp chất

– Khái niệm hóa học

– Chất và vật thể, chất tinh khiết với hỗn hợp

Phân biệt đơn chất và hợp chất

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

10%

1

0,3đ

3%

4

1,3đ

13%

Chủ đề 2

Nguyên tử – phân tử – nguyên tố hóa học

-Cấu tạo nguyên tử -Phân tử

-Nguyên tố hóa học

– Dựa vào NTK xác định tên nguyên tố

-Tính được khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,7đ

7%

2

0,7đ

7%

4

1,4đ

14%

Chủ đề 3

Công thức hóa học – Hóa trị .

-Lấy hóa trị nguyên tố nào làm đơn vị hóa trị.

-Ý nghĩa của CTHH

-Tính được PTK của 1hợp chất, xác định được CTHH.

-Tính hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với Oxi

-Lập CTHH của hợp chất 2nguyên tố và 1 nguyên tố với nhóm nguyên tử

-Tìm hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất chưa biết chỉ số nguyên tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,3đ

3%

3

10%

1

20%

1

10%

6

4,3đ

43%

Chủ đề 4

Sự biến đổi chất. Phản ứng hóa học

-Khái niệm và diễn biến phản ứng hóa học

– Phân biệt các HTVL, HTHH

– Diễn biến của PƯHH

– Xác định chất phản ứng, sản phẩm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

3

10%

4

3,0đ

30%

Tổng số câu

6

1

9

1

1

18

Tổng số điểm

2

2

3

2

1

10đ

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 giữa học kì 1 năm 2021

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TAO

.………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 20212022

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút;

I. TRẮC NGHIỆM:(5 điểm) Chọn phương án đúng.

Câu 1: Hóa học là gì?

A. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.

B. Hoá học là khoa học nghiên cứu các môn học, sự tích hợp bộ môn.

C. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự vật và hiện tượng.

D. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự việc, sự vật và hiện tượng.

Câu 2: Trong các vật: Bút chì và cây xanh hãy cho biết đâu là vật thể tự nhiên và chất

A. cây xanh và bút chì.

B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xelulozo.

D. bút chì và chì.

Câu 3: Chất nào là chất tinh khiết ?

A. Nước khoáng.

B.Nước biển.

C. Nước cất.

D. Nước suối

Câu 4: Chất thuộc hợp chất hóa học là:

A. O2

B. N2.

C. H2.

D. CO2

Câu 5: Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

B. 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi

C. 1 nguyên tử hiđrôvà 1 nguyên tử oxi.

D. 2 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Nguyên tố hóa học là

A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại.

B. Tập hợp các phân tử cùng loại.

C. Tập hợp các đơn chất cùng loại.

D. Tập hợp các chất cùng loại.

Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca

B. Na

C. K

D. Fe

Câu 8: Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Magie là:

A. 3,984.10-23g

B. 3,984g

C. 3,984.10-24đvc

D.1,9926 đvC.

Câu 9: Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của

A. H hóa trị I và O hóa trị II.

B. H hóa trị II và O hóa trị II.

C. H hóa trị I và O hóa trị I.

D. H hóa trị II và O hóa trị I.

Câu 10: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

A. 50đvC

B. 70đvC

C. 100đvC

D. 110đvC

Câu 11: Công thức hóa học của chất được tạo bởi Fe (II) và O là:

A. Fe2O2

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. FeO

Câu 12:Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxi: SO2

A. II

B.III

C.IV

D.VI

Câu 13: Phân biệt các hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là có

A. tạo chất rắn

B. tạo chất mới

C. tạo chất bay hơi

D. tạo chất khí

Câu 14: Phản ứng hóa học giữa phân tử oxi và phân tử hiđrô kết quả tạo ra sản phẩm là nước có liên kết các nguyên tử nước là

A. 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (HO).

B. 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (HO2).

C. 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (H2O) .

D. 2 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (H2O2).

Câu 15: Xác định chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng sau: axit HCl tác dụng với CaCO3 tạo ra CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl và CaCO3

Sản phẩm là: CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl, CaCO3và CaCl2

Sản phẩm là: nước và khí CO2

A. 1,2,3,4 đúng

B. 1,2,3 đúng

C.1 và 2 đúng

D. 3 và 4 đúng

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 16: (2đ) Phản ứng hóa học là gì? Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Kết quả của phản ứng hóa học như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 17: (2đ) Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị III với

a. O hóa trị II

b. Nhóm (SO4) hóa trị II

Câu 18: (1đ) Tìm hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất với nhóm (OH) hóa trị I. Biết tỉ lệ nguyên tử Fe với nhóm (OH) là 1:3

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 3 câu đúng 1 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

A

B

C

D

B

A

D

A

A

C

D

C

B

C

C

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

16

– Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này hành chất khác.

-Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

– Kết quả của phản ứng hóa học làm chất này biến đổi thành chất khác.

– Ví dụ: Đun nóng bột sắt với lưu huỳnh tạo ra chất mới là Sắt(II) sunfua

0,5

0,5

0,5

0,5

17

a.AlxOy Quy tắc hóa trị x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy CTHH là: Al2O3

b.Alx(SO4)y: Quy tắc hóa trị x:y=II:III suy ra x=II, y=III Vậy CTHH là: Al2(SO4)3

1

1

18

– Fex(OH)y Ta có x:y=1:3 suy ra x=1, y=3 Vậy CTHH là: Fe(OH)3 áp dụng quy tắc hóa trị ta tính được hóa trị của Fe là: 1.a=3.I suy ra a=III

1

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Vật lý

Ma trận đề thi Vật lý lớp 8 giữa học kì 1

Cấp độ chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng điểm
Thấp Cao
TN TL TN TL TL TL

Vận tốc

Biết được đơn vị vận tốc

Vận dụng được công thức tính tốc độ .

Tính được tốc độ trung bình của một chuyển động không đều.

Số câu 1(C1) 1(C2) 1(C2) 3
Số điểm 0,5 0,5 3 4

Áp suất

Biết được đơn vị của áp suất

Hiểu được trong không khí nơi nào có áp suất tăng, giảm

Giải thích được sự tăng giảm áp suất theo độ cao. Áp dụng được công thức tính áp suất

Số câu 1(C3) 1(C4) 1(C3) 3
Số điểm 0,5 0,5 3 4

Quán tính

Hiểu được thế nào là quán tính

Số câu 1(C1) 1
Số điểm 2 2

Tổngcâu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1

10%

3

3

30%

2

6

60%

7

10 100%

Đề thi Vật lý 8 giữa học kì 1

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN: VẬT LÝ 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm): Đơn vị của vận tốc là :

A. km.h

B. m/s

C. m.s

D. s/m

Câu 2 (0,5 điểm): Một người đi xe đạp trong 2 giờ với vận tốc trung bình là 12 km/h. Quãng đường người đó đi được là :

A. 2 km.

B. 6 km

C. 12 km

D. 24 km.

Câu 3 (0,5 điểm): Đơn vị của áp suất là:

A. Niutơn(N)

B. mét trên giây(m/s)

C.Niutơn trên mét vuông (N/m2)

D. kilôgam (kg)

Câu 4 (0,5 điểm): Lên càng cao áp suất khí quyển càng:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Có thể tăng hoặc giảm.

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1 : (2 điểm) Búp bê đang đứng trên xe lăn, đột ngột đẩy xe lăn về phía trước. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?

Câu 2 : (3 điểm) Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2 m/s. Ở quãng đường sau dài 1,95km người đó đi hết 0,5 giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Câu 3: (3 điểm) Một tàu ngầm đang chuyển động dưới đáy biển. Áp kế đặt ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2.020.000 (N/m2) một lúc sau áp kế chỉ 860.000 N/m2.

a. Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống? Vì sao?

b. Tính độ sâu của tàu ở hai trường hợp trên. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3

Đáp án đề thi Vật lý 8 giữa học kì 1

Câu Đáp án Điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1,2,3,4

Tương ứng B, D, C, B

2 điểm

Phần tự luận

Câu 5

– Búp bê sẽ ngã về phía sau.

– Vì khi đẩy xe, chân búp bê chuyển động cùng với xe, nhưng do quán tính nên phần đầu của búp bê chưa kịp chuyển động, vì vậy búp bê ngã về phía sau

1 điểm

1 điểm

Câu 6

Tóm tắt:

S1= 3km S2 = 1,95 km v1 = 2 m/s = 7,2 km/h

t2 = 0,5h Tính vtb= ? Giải

Thời gian người đó đi quãng đường đầu là

t1 = s1 / v1 = 3 / 7,2 = 0,42 (h)

Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 quãng đường

0,5 điểm

1 điểm

1,5 điểm

Câu 7

a.Tàu nổi lên vì áp suất lúc sau nhỏ hơn áp suất lúc đầu

b.Tóm tắt:

P1=2020000 N/m2 P2 = 860000 N/m2 d = 10300 N/m3

h1= ? h2 = ?

Giải:

Áp dung công thức:

h1= P1 : d = 2020000 : 10300 = 196,11m

h2 = P2 : d = 860000 : 10300 = 83,49 m

1 điểm

1 điểm

1 điểm

………………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button