Giáo dụcLớp 7

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2021 – 2022 bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập trọng tâm Toán 7. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi giữa học kì sắp tới.

Đồng thời, cũng là tài liệu cho các thầy cô  hướng dẫn ôn tập môn Toán giữa học kì I cho các em học sinh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2021

PHẦN I: ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I : SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ .

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia,và lũy thừa thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ; Gíá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ; Hiểu và vận dụng được các tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau; khái niệm về số thực và căn bậc hai.

II .MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài 1 : Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể ).

a) 3 \frac{4}{27}+\frac{11}{21}+0,5-\frac{4}{27}+\frac{10}{21}

b) 6-3 \cdot\left(-\frac{1}{3}\right)^{3}-\sqrt{9}

c) (5,3-2,8)-(4+5,3)+0,2

d) 0,5 \cdot \sqrt{100}-\sqrt{\frac{1}{4}}

e) 13 \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{7}-\frac{5}{7} \cdot 27 \frac{1}{2}

f) 16 \frac{2}{7}:\left(-\frac{3}{5}\right)-28 \frac{2}{7}:\left(-\frac{3}{5}\right)

g) \sqrt{0,01}-\sqrt{0,25}

Bài 2 : Tìm x, biết:

a) \frac{3}{4}+\frac{2}{5} x=\frac{29}{60};

b) \frac{1}{2} \cdot x+\frac{3}{4}=1 \frac{1}{3}

c) \left|x+\frac{1}{2}\right|=2

d) \frac{x}{27}=\frac{-2}{9};

e) |x|+0,573=2

f) \frac{-3}{5} \cdot x=\frac{21}{10}

Bài 3: Tìm x và y biết

a) \frac{x}{9}=\frac{y}{7} và x+y=32;

b) \frac{x}{2}=\frac{y}{5} và x-y=-12.

c) \frac{x}{4}=\frac{y}{7} và \mathrm{xy}=112

Bài 4: Cho các phân số sau : \frac{-7}{16} ; \frac{2}{125} ; \frac{-5}{3} ; \frac{-3}{11} ; \frac{11}{40} ; \frac{6}{28} phân số nào viết đươc dưới dang số thâp phân hữu han, phân số nào viết đươc dưới dang số thâp phân vô han tuần hoàn .Giải thích vì sao?

Bài 5: So sánh:

a) 2^{300} và 3^{200};

b) 7^{2000} và 5^{3000};

CHƯƠNG II : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

I . KIẾN THỨC CẦN NHỚ .

  • Hiểu và vận dụng được định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ; hai đại lượng tỉ lệ nghịch ;
  • Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số.
  • Biết vẽ hệ trục tọa độ, xác định tọa độ của một điểm cho trước và xác định một điểm theo tọa độ của nó.

III. BÀI TẬP :

Bài 1: Cho biết đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y\ =\ \frac{1}{3}x

a) Hỏi y có tỉ lệ thuận với x hay không ? nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ?

b) Hỏi x có tỉ lệ thuận với y hay không ? nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Bài 2: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau bởi công thức y\ =\ \frac{-12}{x}

a) Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với x ? Xác định hệ số tỉ lệ ?

b) Hỏi x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với y? xác định hệ số tỉ lệ ?

Bài 3: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x . khi y = -3 thì x = 9.Tìm hệ số tỉ lệ ?

Bài 4: Biết rằng x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi y = -2 ; x = 8 là hai giá trị tương ứng . Hãy tìm hệ số tỉ lệ ?

Bài 5: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền vào các ô trống trong bảng sau:

x

1

2,5

1

8

y

-4

-2,5

-2

Bài 6: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ Thuận . Điền vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

2

Bài 7: Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểmA(0;1), B(2;1), C(3;0), D(1;3). Điểm nào nằm trên trục hoành ,điểm nào nằm trên trục tung ,điểm nào có hoành độ bằng 3,điểm nào có tung độ bằng 3.

Bài 8: Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;4;5 và chu vi của nó là 22cm. Tính các cạnh của tam giác đó .

Bài 9: Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 20 ngày. Hỏi cần phải có bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày? (Năng suất của các công nhân là như nhau).

…………..

Mời các bạn tải File về để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button