Giáo dụcLớp 7

Giải Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải bài tập SGK Toán 7 trang 10 giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ thuộc chương I.

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Bạn đang xem: Giải Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 6 (trang 10 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a)\dfrac{-1}{21} + \dfrac{-1}{28}  ;

b)\dfrac{-8}{18} - \dfrac{15}{27};

c) \dfrac{-5}{12} + 0,75 d) 3,5 - \left( -\dfrac{2}{7}\right)

Bài 7 (trang 10 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ  \dfrac{-5}{16}dưới dạng sau đây:

a) \dfrac{-5}{16}là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ: \dfrac{-5}{16} = \dfrac{-1}{8} + \dfrac{-3}{16};

b) \dfrac{-5}{16} là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ : \dfrac{-5}{16} = 1 - \dfrac{21}{16}

Với mỗi câu em hãy tìm thêm một ví dụ.

Xem gợi ý đáp án

a) \dfrac{-5}{16} = \dfrac{-1}{16} + \dfrac{-1}{4};

b) \dfrac{-5}{16} = \dfrac{1}{8} - \dfrac{7}{16}

Bài 8 (trang 10 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

a) \dfrac{3}{7} + \left( -\dfrac{5}{2}\right) + \left( -\dfrac{3}{5}\right);

b) \left( -\dfrac{4}{3}\right) + \left( -\dfrac{2}{5}\right) + \left( -\dfrac{3}{2}\right);

c) \dfrac{4}{5} - \left( -\dfrac{2}{7}\right) - \dfrac{7}{10}; d) \dfrac{2}{3} - \left[ \left(-\dfrac{7}{4} \right) - \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8} \right)\right]
Xem gợi ý đáp án

a) \dfrac{3}{7} + \left( -\dfrac{5}{2}\right) + \left( -\dfrac{3}{5}\right)

= \dfrac{30}{70} + \left( -\dfrac{175}{70}\right) + \left( -\dfrac{42}{70}\right)

= \dfrac{30 + (-175) + (-42)}{70}

= \dfrac{-187}{70}

b) \left( -\dfrac{4}{3}\right) + \left( -\dfrac{2}{5}\right) + \left( -\dfrac{3}{2}\right)

= \left( -\dfrac{40}{30}\right) + \left( -\dfrac{12}{30}\right) + \left( -\dfrac{45}{30}\right)

= \dfrac{-40 + (-12) + (-45)}{30}

= \dfrac{-97}{30}

c) \dfrac{4}{5} - \left( -\dfrac{2}{7}\right) - \dfrac{7}{10}

= \dfrac{56}{70} - \left( -\dfrac{20}{70}\right) - \dfrac{49}{70}

= \dfrac{56 + 20 - 49}{70}

= \dfrac{27}{70}

d) \dfrac{2}{3} - \left[ \left(-\dfrac{7}{4} \right) - \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8} \right)\right]

= \dfrac{2}{3} - \left(-\dfrac{7}{4} - \dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{8} \right)

= \dfrac{2}{3} + \dfrac{7}{4} + \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8}

= \dfrac{16}{24} + \dfrac{42}{24} + \dfrac{12}{24} + \dfrac{9}{24}

= \dfrac{16 + 42 + 12 + 9}{24}

= \dfrac{79}{24}

Bài 9 (trang 10 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x, biết:

a)x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4};

b) x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7};

c)  -x - \dfrac{2}{3} = -\dfrac{6}{7}; d) \dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}
Xem gợi ý đáp án

a) x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4} \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x =\dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12} \Leftrightarrow x =\dfrac{5}{12}.

Vậy x =\dfrac{5}{12}

b) x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7} \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{5} \Leftrightarrow x = \dfrac{25}{35} + \dfrac{14}{35} \Leftrightarrow x = \dfrac{39}{35} = 1\dfrac{4}{35}.

Vậy x = 1\dfrac{4}{35}

c) -x - ​​\dfrac{2}{3} = -​​\dfrac{6}{7} \Leftrightarrow x = ​​\dfrac{6}{7} - ​​\dfrac{2}{3} \Leftrightarrow x = ​​\dfrac{18}{21} - ​​\dfrac{14}{21} \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{21}

Vậy x = ​​\dfrac{4}{21}

d) ​​​​\dfrac{4}{7} - x = ​​​​\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = ​​​​\dfrac{4}{7} - ​​​​\dfrac{1}{3} \Leftrightarrow x = ​​​​\dfrac{12}{21} - ​​​​\dfrac{7}{21} \Leftrightarrow x = ​​​​\dfrac{5}{21}.

Vậy x = ​​​​\dfrac{5}{21}

Lưu ý: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Bài 10 (trang 10 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho biểu thức:

A = \left(6 - \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} \right) - \left(5 + \dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{2} \right) - \left(3 - \dfrac{7}{3} + \dfrac{5}{2} \right)

Hãy tính giá trị A theo hai cách:

Cách 1: Trước hết, tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Xem gợi ý đáp án

Cách 1: Trước hết, tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A = \left(6 - \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} \right) - \left(5 + \dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{2} \right) - \left(3 - \dfrac{7}{3} + \dfrac{5}{2} \right)

= 6 - \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - 5 -\dfrac{5}{3} + \dfrac{3}{2} - 3 + \dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{2}

(6 - 5 - 3) - \left(\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3 } - \dfrac{7}{3} \right) + \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2 } - \dfrac{5}{2} \right)

= -2 - \dfrac{1}{2}

= \dfrac{-5}{2}

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button