Giáo dụcLớp 6

Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 36, 37 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Các phép tính với số thập phân.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 6 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 36, 37 tập 2

Bài 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 – (-1,6)

c) (-2,3) + (-7,7)

b) (-0,5).1,23

d) 0,325 – 3,21

Gợi ý đáp án:

a) 32 – (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6

b) (-0,5).1,23 = 0,73

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 – 7,7 = -10

d) 0,325 – 3,21 = -2,885

Bài 2

Thực hiện phép tính:

a) (-8,4).3,2

b) 3,176 – (2,104 + 1,18)

c) -(2,89 – 8,075) + 3,14

Gợi ý đáp án:

a) (-8,4).3,2 = -26,88

b) 3,176 – (2,104 + 1,18) = 3,176 – 3,284 = -0,108

c) – ( 2,89 – 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298

Bài 3

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

Gợi ý đáp án:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. [-3,6 + (-6,4)] = 5,4. (-10) = – 54

Bài 4

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

31,21 x 22,52 = 702,8492 (cm2)

Đáp số: 702,8492 (cm2)

Bài 5

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Gợi ý đáp án:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 =3 (lần)

Đáp số: 3 lần

Bài 6

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2 π R với π = 3,142

Gợi ý đáp án:

Chu vi của hình tròn đó là:

C=2\pi R=2.3,142.1,25=7,855(m^2)

Đáp số: 7,855 m2

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button