Giáo dụcLớp 6

Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 36, 37 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải Toán 6 Cánh Diều Dấu hiệu chia hết cho 2

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 35

Gợi ý đáp án

a) 10 : 2 = 5; 22 : 2 = 11; 54 : 2 = 27;

76 : 2 = 38; 98 : 2 = 49

b) Các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2.

c, Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 35

Gợi ý đáp án

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 35

Gợi ý đáp án

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

Giải Toán 6 Dấu hiệu chia hết cho 5

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 36

Gợi ý đáp án

a) 50 : 5 = 10; 65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 36

Gợi ý đáp án

Một số chia hét cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0

Giải Toán 6 trang 36, 37 phần Bài tập

Bài 1 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2 là: 5 975

b) Số chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5 là: 82; 756 598

c) Số không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là: 49 173

Bài 2 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số 212 thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Gợi ý đáp án:

Chữ số thích hợp ở dấu * để số 212 thỏa mãn mỗi điều kiện sau là:

a) Chia hết cho 2 => * = {0; 2; 4; 6; 8}

b) Chia hết cho 5 => * = {0; 5}

c) Chia hết cho cả 2 và 5 => * = 0

Bài 3 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Gợi ý đáp án:

Từ các chữ số 0, 2, 5 ta có thể viết được các số có hai chữ số mà số đó:

a) Chia hết cho 2 là: 20, 50, 52

b) Chia hết cho 5 là: 20, 25; 50

c) Chia hết cho cả 2 và 5 là: 20; 50

Bài 4 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số:

a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2;

b) Lớn nhất và chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số là:

a) Số nhỏ nhất chia hết cho 2 là: 594

b) Số lớn nhất và chia hết cho 5 là: 945

Bài 5 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao:

a) A= 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2;

b) B = 97 485 – 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

a) Ta có 61 782 chia hết cho 2; 94 656 chia hết cho 2 và 76 320 chia hết cho 2

=> A = 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)

b) Ta có 97 485 chia hết cho 5; 61 820 chia hết cho 5 và 27 465 chia hết cho 5

=> B = 97 485 – 61 820 + 27 465 chia hết cho 5 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)

Bài 6 (trang 36 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

Gợi ý đáp án:

tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết => Sộ người của đội là số chia hết cho 2.

Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người

=> Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người

Vậy nên đội văn nghệ có 18 người

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button