Giáo dụcLớp 6

Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6

Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6 mang tới 7 dạng toán toán tìm X cho các em học sinh lớp 6 ôn tập, luyện giải để nắm vững kiến thức phần tìm X. Toán tìm X là một trong số những dạng bài tập cơ bản về số tự nhiên có trong chương trình Toán lớp 6.

Với 7 dạng Toán tìm X lớp 6 bao gồm: Tìm x dựa vào tính chất phép toán, trong dấu giá trị tuyệt đối, vận dụng quy tắc, tính chất phân số, giá trị nguyên, quan hệ chia hết và quan hệ ước bội…sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tổng hợp một số dạng Toán tìm X lớp 6

Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung.

Bài 1: Tìm x biết

a) (x – 10).11 = 22

b) 2x + 15 = -27

c) -765 – (305 + x) = 100

d) 2x: 4 = 16

e) 25< 2x< 3125

f) (17x – 25): 8 + 65 = 92

g) 5.(12 – x) – 20 = 30

h) (50 – 6x).18 = 23.32.5

i) (x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Dạng 2: Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối

a) |x| = 5

b) |x| < 2

c) |x| = -1

d) |x| =|-5|

e) |x +3| = 0

f) |x – 1| = 4

g) |x – 5| = 10

h) |x + 1| = -2

i) |x + 4| = 5 – (-1)

k) |x – 1| = -10 – 3

l) |x + 2| = 12 + (-3) +|-4|

Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

a) 3x – 10 = 2x + 13

b) x + 12 = -5 – x

c) x + 5 = 10 – x

d) 6x + 23 = 2x – 12

e) 12 – x = x + 1

f) 14 + 4x = 3x + 20

g) 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4

h) 3.(4 – x) – 2.(x– 1) = x + 20

i) 4.(2x + 7) – 3. (3x – 2) = 24

k) 3(x – 2) + 2x = 10

Dạng 4: Tìm x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

a) \frac{x}{-3}=\frac{-5}{15}

b) \frac{1173}{x}=\frac{3}{5}

c) \frac{300}{x}=\frac{100}{20}

d) \frac{2}{x}=\frac{y}{15}=\frac{-25}{75}

e) \frac{23+x}{40+x}=\frac{3}{4}

f) \frac{x+10}{27}=\frac{x}{9}

g) \frac{-7}{x}=\frac{-21}{x-34}

Dạng 5: Tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên

a) A=\frac{3}{x-1}

b) B=\frac{x+2}{x+1}

c) C=\frac{5}{x}

f) D=\frac{11}{x+2}

Dạng 6: Tìm x dựa vào quan hệ chia hết

a) Tìm số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3

b) Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2

c) Tìm x sao cho C = 21 + \overline{3x2} \vdots 3

d) Tìm số tự nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9

Dạng 7: Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội

a) Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12.

b) Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28.

c) Tìm số tự nhiên x sao cho x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm các số nguyên x, y sao cho (x + 1).(y – 2) = 3

e) Tìm các số nguyên x sao cho (x +2).(y – 1) = 2

f) Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

g) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN (x;y) = 5

h) Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 32 và ƯCLN (x;y) = 8

i) Tìm số TN x biết

j) Tìm số x nhỏ nhất khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30

k) 40 x , 56 xx > 6

………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button