Giáo dụcLớp 8

Unit 10 lớp 8: Project | Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 Unit 10 Project giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 47 để chuẩn bị bài Communication trước khi đến lớp.

Soạn Unit 10 lớp 8 Project được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Project Unit 10 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 8: Project | Tiếng Anh 8

Giải Tiếng Anh 8 Unit 10: Project

Đề bài

In groups, prepare two versions of a short sketch involving a communication breakdown to perform in class.

– Perform version 1 where the communication breakdown takes place.

-Then ask the audience to explain what went wrong and how it could be avoided.

– Next, perform version 2, this time where no communication breakdown takes place.
You can ask your teacher for help with sketch ideas.

(Trong các nhóm, chuẩn bị 2 kịch bản ngắn liên quan đến sự phá vỡ giao tiếp để thực hiện trong lớp học.

– Thực hiện phiên bản 1 nơi mà sự phá vỡ giao tiếp diễn ra.

– Sau đó hỏi thính giả giải thích cái gì sai và cách để tránh.

– Kế đến, thực hiện phiên bản 2, nơi mà không có sự phá vỡ giao tiếp diễn ra Bạn có thể hỏi giáo viên của bạn để giúp ý tưởng phác họa.)

Gợi ý đáp án 

The confused teacher

Susan is a teacher from London who comes to a small town in Viet Nam to teach English. She has her first lesson today and is very impressed by one of her students – Lien. Lien speaks English very well and is very active in the class. Later that day Susan runs into Lien in the corridor. Susan wants to compliment Lien and she says, “Lien, your English is excellent!”. And Lien answers, “No, it’s very bad.” Susan wants to assure Lien so she confirms, “Yes, your english is very good!” To Susan’s surprise, Lien repeats quietly, “No, its very bad.” Susan fells rather confused and she doesn’t know why Lien responds to her this way.

=> Communication breakdown = cultural differences

In Viet Nam it is typical to deny the complimetns you receive. This is a way to show your modesty. However, in western cultures, people who give compliments often expect you to take them, and denial of compliments, especially if it is repeated, may be rude and make the other person fell uncomfortable. In this situation, Lien may just politely thank her teacher.

(- Phác thảo 1:

Cô giáo bối rối

Susan là một giáo viên từ London đến một thị trấn nhỏ ở Việt Nam để dạy tiếng Anh. Hôm nay là buổi dạy đầu tiên và cô rất ấn tượng bởi một trong những học sinh của cô – Liên. Liên nói tiếng Anh rất tốt và rất năng động trong lớp. Cuối ngày hôm đó Susan gặp Liên trong hành lang. Susan muốn khen Liên và cô ấy nói: “Liên, tiếng Anh của em rất tuyệt!”. Và Liên trả lời, “Không, nó rất tệ.” Susan muốn đảm bảo với Liên nên cô xác nhận: “Vâng, tiếng anh của bạn rất tốt!” Trước sự ngạc nhiên của Susan, Liên lặng lẽ lặp lại, “Không, nó rất tệ.” Susan cảm thấy bối rối và cô không biết tại sao Liên lại trả lời cô như vậy.

=> Sự cố giao tiếp = sự khác biệt về văn hóa

Ở Việt Nam, từ chối những lời khen bạn nhận được là điển hình. Đây là một cách để thể hiện sự khiêm tốn của bạn. Tuy nhiên, trong các nền văn hóa phương Tây, những người đưa ra lời khen thường mong đợi bạn nhận chúng và từ chối lời khen, đặc biệt nếu nó được lặp đi lặp lại, có thể thô lỗ và khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trong tình huống này, Liên có thể chỉ lịch sự cảm ơn cô giáo.)

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button