Giáo dụcLớp 8

Unit 5 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

Giải Tiếng Anh 8 Unit 5 A Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1→4 trang 53 để chuẩn bị bài Festivals in Viet Nam, trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 5 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để giải nhanh các bài tập tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

Câu 1

Look at the pictures. Discuss the … (Nhìn vào tranh. Thảo luận những câu hỏi sau với một bạn học và sau đó viết từ đúng bên dưới các tranh.)

a. What are the things in the pictures?

1. bamboo archway cổng vòm bằng tre
2. green rice flakes cốm xanh
3. potatoes những củ khoai tây
4. coconuts những quả dừa
5. pia cake bánh pía
6. clasped hands chắp tay
7. lanterns lồng đèn
8. Dragon boat race đua thuyền rồng

b. Do you know the festival at which they appear? (Bạn có biết lễ hội nào mà chúng xuất hiện không?)

→ Ooc Bom Boc festival.

Câu 2

Now listen to an interview … (Bây giờ nghe bài phỏng vấn giữa phóng viên truyền hình và một người đàn ông về một lễ hội để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Audio Script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc Bom Boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

A: Who do you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.

A: What do you do during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.

A: Do you do any other activities after that?

B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Câu 3

Listen to the interview again and complete … (Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng dưới đây với câu trả lời cho các câu hỏi được đề nghị.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Where? 1. in Soc Trang.
When? 2. on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month. (Vào tối ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch)
Who is worshipped? 3. Moon God (thần Mặt trăng)
What activites?

4. have a worshipping ceremony (thờ cúng)

5. float paper lanterns (thờ hoa đăng)

6. hold dragon boat races (tổ chức đua thuyền rồng)

Câu 4

Role-play in groups of three. One of you … (Đóng vai trong các nhóm ba người. Một trong các bạn là phóng viên; hai người còn lại là người địa phương. Làm một bài phỏng vấn về một lễ hội địa phương.Có thể là một lễ hội có thật hoặc tưởng tượng.)

Gợi ý:

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: It’s Huong Pagoda Festival.

A: Who do you worship at festival?

B: Buddha.

A: When does it take place?

B: It takes place annually and lasts for three months from the first to the third lunar month.

A: How about activities?

B: We take part in worship ceremonies, hike in the mountains, explore caves and take photos of beautiful scenery.

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về một lễ hội

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button