Giáo dụcLớp 8

Unit 8 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→4 trang 31 để chuẩn bị bài Natural disasters trước khi đến lớp.

Soạn Unit 9 lớp 8 Communication được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Communication Unit 9 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

Câu 1

1. Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear.

(Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được.)

Welcome to ‘Nature and You’. Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

(Chào mừng đến với “Thiên nhiên và bạn”. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này)

– Are there more natural disasters now than there were in the past?

(Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?)

– Are we prepared to deal with natural disasters?

(Chúng ta có sẵn sàng để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên không?)

(1) flooded

(2) warming

(3) used

(4) unprepared

(5) reminding

Gợi ý đáp án

Sarah

I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) warming.

Peter

I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) used to them.

Nubita

I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh

I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Câu 2

2. Read the listeners’ views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree with.

(Nghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định em đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai.)

Gợi ý đáp án

I agree with Linh’s view. (Tôi đồng ý với quan điểm của Linh.)

I don’t agree with Peter’s view. (Tôi không đồng ý với quan điểm của Peter.)

Câu 3

Answer the two questions. Express your own views and write them down below.

(Trả lời hai câu hỏi. Thể hiện quan điểm riêng của em và viết chúng.)

– Are there more natural disasters now than there were in the past?

(Hiện nay có nhiều thiên tai hơn trước đây không?)

– Are we prepared to deal with natural disasters?

(Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thiên tai chưa?)

Gợi ý đáp án

I think that there are more natural disasters now than in the past. The reason is that people have made many harmful things to environment such as reforestation, waste dumping… these affects badly to environment and causes natural disasters.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng ngày nay có nhiều hơn thảm họa thiên nhiên hơn so với trong quá khứ. Lý do là con người đã làm những điều gây hại đến môi trường như phá rừng, thải rác… những điều này ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây nên những thảm họa thiên nhiên.

Câu 4

4. Work in pairs. Now compare your view with a partner. Do you share the same view?

(Làm việc theo cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm riêng của bạn với bạn khác. Các bạn có cùng quan điểm không?)

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button