Giáo dụcLớp 8

Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà | Tiếng Anh 8

Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà (Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week) là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch được PPE.edu.vn tổng hợp từ bài làm của học sinh giỏi tiếng Anh trên cả nước.

Qua 2 mẫu thư điện tử ngắn gửi cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, nhiều ý tưởng và dễ dàng triển khai viết thư tiếng Anh cho riêng mình. Từ đó nhanh chóng giải được bài tập 6 Unit 10 lớp 8 trang 45.

Bạn đang xem: Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà | Tiếng Anh 8

Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week

Tiếng Anh

Group Homework submission for this week

Dear teacher,

My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

Tiếng Việt

Nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này

Thưa cô,

Em tên là Nguyễn Nam, và em là thành viên nhóm A trong lớp 8B của cô.

Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp nhóm về nhà

Tiếng Anh

To: [email protected]

Subject: Group homework submission – Group 1 – Class 8C

Attachment: Homework_Group1. docx

Dear Mrs.Anna,

My name is Nguyen Mai Anh, the leader of group 1, class 8C. I would like to submit our group homework on the topic global warming.

Attached is the file of our homework. All information of our group’s members like names and student codes is included in the file.

Please let us know if you have any more requirements.

Yours sincerely,

Nguyen Mai Anh

Tiếng Việt

Tới: [email protected]

Chủ đề: Nộp bài tập nhóm – Nhóm 1 – Lớp 8C

Tập tin đính kèm: Bài tập về nhà_Nhóm1. docx

Dear Mrs.Anna,

Em tên là Nguyễn Mai Anh tổ trưởng tổ 1 lớp 8C. Tôi muốn gửi bài tập về nhà của nhóm chúng tôi về chủ đề sự nóng lên toàn cầu.

Đính kèm là tệp bài tập về nhà của chúng tôi. Tất cả thông tin của các thành viên trong nhóm của chúng tôi như tên và mã số sinh viên đều có trong tệp.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm bất kỳ yêu cầu nào.

Trân trọng,

Nguyễn Mai Anh

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button